GASEN LEGEAK

2.- Ikerketaren planteamendua

3.- p eta V-ren arteko erlazioa
(t eta N konstanteak izanik)

4.- p eta t-ren arteko erlazioa
(V eta N konstanteak izanik)

5.- p eta N-ren arteko erlazioa
(V eta T konstanteak izanik)