Administrazioak diru sarrerak behar ditu bere jarduera aurrera eramateko. Diru sarrera batzuk beste edozein enpresak lor ditzakeen berdinak dira, hala nola, enpresa publikoen irabaziak edo ondarearen salmentatik eratorritakoak. Beste batzuk, aldiz, bereziak dira eta administrazioak, soilik, ezar ditzakeenak: tributuak. Tributuen ezaugarri nagusia derrigorrezkoak izatea da, hiritar guztiak legez behartuak daude hauek ordaintzera. Bestela zigortuak izan daitezke bai isun batekin, baita kartzelarekin ere.

Tributuak hiru motatakoak: dira zergak, zerga bereziak eta tasak.

ZERGAK
Derrigorrezkoak dira eta ez dute kontraprestaziorik. Pertsonek eta enpresek errentak, mozkinak eta salerosketengatik ordaindu behar dituzte. Garrantzitsuenak Errenta, Sozietate gaineko zerga eta BEZa dira.
ZERGA BEREZIAK
Derrigorrezkoak dira eta kontraprestazioa dute. Behar zehatz batzuk asetzeko ezartzen dira. Adibidez, Udalak kale bat konpontzeko bertako biztanlei diru ekarpen bat eskatzen die.
TASAK
Ez dira derrigorrezkoak eta zerbitzu publikoak erabiltzeagatik ordaintzen dira, adibidez, garraio edo polikiroldegien erabilpena. Zenbait kasutan derrigor ordaindu behar dira bertan biziz gero, adibidez, ura eta zaborra.

Laburbilduz, zergak izango dira haien onuraduna gizarte osoa denean, tasak onura pertsona jakin batek jasotzen duenean, eta kontribuzio bereziak onuradunak pertsona talde zehatza direnean.

ZERGA MOTAKGipuzkoako Ogasuna, Errotaburun

Askotan termino hau erabiltzen da tributua erabili behar zenean, baina zergak tributu-mota bat besterik ez dira. Zergak ordainik gabe eskatutako tributu-motak dira, beren ekintza zergagarria hiritarraren ondare baten jabetza, ondasunen zirkulazioa, edo errentaren eskuratze edo gastuen ondorioz sortutakoa da.

Zergen sailkapena

ZUZENAK
Zerga ordaintzeko obligazioa pertsona bati ezartzen zaio, eta honek ezin izango du beste batzuen kontura errekuperatu. Zerga hauek aberastasuna zigortzen dute, hau ondare baten jabetzan edo errenta baten lorpenean adierazten da. Ondorioz, errenta eta ondarea zergapetzen dituztenak dira, aberastasuna zuzenki zergapetzen dutelako. Adibidez: PFEZ, Sozietateen Zerga eta Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zerga.
ZEHARKAKOAK
Pertsona baten aberastasuna horren erabilpenaren bidez adierazi daiteke ere, eta erabilpen hori zergapetu daiteke. Zeharkako zergek ahalmen ekonomikoaren zeharkako adierazpenak zergapetzen dituzte, hau da, aberastasunaren zirkulazioa eta kontsumoa. Zeharkako zergatan pertsona batek ordaindu duena beste batzuen kontura eskuratzeko eskubidea aurrikusten dio legeak. Adibidez, BEZan saltzailea da subjektu pasiboa, baina berez erosleak ordaintzen du.
PROPORTZIOZKOAK
Aberastasunaren edo errentaren ehuneko finkoa ordaintzen denean. Adibidez: Sozietateen gaineko Zergan sozietate guztiek beraien mozkinen %35a ordaindu behar dute.
AURRERAKORRAK
Aberastasuna edo errentan handitzen den neurrian, ehuneko handiagoa ordaintzen denean. Adibidez: Errentaren gaineko Zergan gehiago irabazten duzun neurrian gehiago ordaindu beharko duzu.
ATZERAKORRAK
Zerga atzerakorra da errenta handiagoa den neurrian aplikatzen zaion portzentaia txikiagoa denean.
1. JARDUERA: sartu zure ogasunaren web orrian (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa) eta bila ezazu informazioa hau: zein da erakundea, nor da bere burua, non du egoitza eta abar.