EBALUAZIOA
 1. Zer dio abantaila absolutoaren teoriak? erantzuna
 2. Zein da David Ricardoren ekarpena abantaila konparatiboen teorian? erantzuna
 3. Zeintzuk dira Pasaiako Portuan garraiatzen diren bost merkantzia nagusiak? erantzuna
 4. Zein oztopo mota ipintzen dizkie estatuek inportazioei? erantzuna
 5. Nola bultza dezakete herrialdeek euren produktuen esportazioa? erantzuna
 6. Zer da dumping soziala? erantzuna
 7. Nola antolatu zen nazioarteko moneta sistema Bretton Woods-en? erantzuna
 8. Nola eragin dezake Banku Zentralak dibisen merkatuan? erantzuna
 9. Zer islatzen du Ordainketa Balantzak? Aipa itzazu bere osagai nagusiak. erantzuna
 10. Zertan bereizten dira kontu korronte eta kapitalen balantza? erantzuna
 11. Nola eragiten du Ordainketa Balantzaren saldoak dibisen erreserban? erantzuna
 12. Nolakoa da Euskal Autonomia Erkidegoko merkataritza balantzaren saldoa azken urtean? Eta zein produktu esportatzen dira? Konpara ezazu Espainiar Estatukoarekin. erantzuna
 13. Zein saldo du Espainiar zerbitzuen balantzak? erantzuna
 14. Nola dago osatua errenten balantza? erantzuna
 15. Zeintzuk dira espainiar kapital transferentzien balatzen osagai nausiak? Nondik datoz eta zergatik? erantzuna
 16. Kapital finantzario balantzaren osagaiak azal itzazu. erantzuna
 17. Zer da globalizazioa? erantzuna
 18. Zein aukera eta kalte ekar diezaieke merkataritza libreak herrialde txiroei? erantzuna
 19. Zeintzuk dira antiglobalizazio mugimenduen arrazoiak eta leloak? erantzuna