Langabezia tasa sexua, adina eta sektoreka
Langabeziak ez die berdin eragiten talde sozial guztiei. Aldiz, alde handia dago sexu , adina, edo eta sektore ekonomikoa kontuan hartzen badugu. Joan zaitez eustat web orrira  eta zure lurraldeko emakume eta gizonen langabezia tasaren datuak jaso itzazu.

Gizon

Emakume

Giz/gazte
16-24

Emak/gazt.
16-24

Gizon
35-44

Emakume
35-44

Autonomia Erkidegoa

Lurraldea

Sektoreka ere alde handia dago. WEB orri beretik okupazio tasak jaso eta hurrengo taula osa ezazu

Nekazaritza

Industria

Eraikuntza

Zerbitzuak

Autonomia Erkidegoa

Lurraldea

Adin taldeek ere modu ezberdinean pairatzen dute langabeziaren arazoa. Euskal herrian, gazteen langabezia tasa altuagoa da gure inguruko herrialdeetan baino. Herrialde ezberdinen gazteen langabezia tasak konpara itzazu www.egailan.es

Suedia

Alemania

Italia

Portugal

Euskal AE

USA

Gazte langabezia