Biztanleria aktiboa
Lan egiten duten guztiak ez dira aktiboak eta lanik gabe daudenak, berriz, aktibotzat hartzen ditugu. Nahaste-borraste hau argitzen saiatuko gara orri honetan.

Zer da lan egitea? Lana, lurra eta kapitalarekin, produkzio faktore bat da. Faktore hau, besteak bezala, merkatuan trukatzen da. Lan egiten duenak, beraz, produkzio faktore hau saltzen du merkatuan.

Biztanleria aktiboa: Ondasun eta zerbitzuak ekoizten dituzten pertsonek osatzen dute, beraz, ekoizpen eta kontsumo funtzioak burutzen dituztenak. Oro har, 16 urtetik 65era izaten da biztanleria aktiboan sartzeko adina, potentzialki aktiboak deitutakoak. Bertan bi multzo bereizten dira: landunak eta langabeak.
Biztanleria ez-aktiboa edo pasiboa: ondasun edo zerbitzurik ekoizten ez duten pertsonak dira, kontsumo funtzioa betetzen dute, soilik. Gizarte talde hauek: ikasle, jubilatu eta etxekoandreek osatzen dute, nagusiki, biztanleria ez aktiboa
Ariketa: Bila itzazu ondoko datuak: biztanleria, biztanleria aktiboa eta pasiboa zure herrian, lurralde historikoan eta autonomia erkidegoan helbide honetan www.eustat.es
 

Biztanleria

Pasiboa

Aktiboa

Erkidegoa

Lurraldea

Herria

Estatua

Bila itzazu datuak, taula osatu eta, gero, ariketa gorde edo inprima dezakezu. Kontuan hartu datu hauek gero landu behar ditugula.