Aktibotasun tasak

Aktibotasunaren kontzeptuak adierazten digu gizarte horretan biztanleriak zein proportziotan hartzen duen parte ekoizpenaren prozesuan, hau da, zenbat biztanlek ekoizten du ondasun edo zerbitzu bat errenta baten truke. Orri honetan zenbait tasa aztertuko ditugu, tasa bat bi multzoen arteko erlazioa da ehunekotan emana. Tasak herri desberdinen arteko konparaketa egitea ahalbideratzen digu, ez du axola herri horien tamaina desberdina ote den.

Aktibotasun tasa: biztanleria aktiboa eta biztanleria osoaren arteko erlazioa da, ehunekotan emana.

 

Aktibotasun tasa zehatza: biztanleria aktiboa eta biztanleria potentzialki aktiboaren arteko erlazioa, ehunekotan emana. (Gure inguruan lan egin ahal izateko legezko adina 16 urtekoa izaten da eta jubilaziorako 65ekoa)

Lehen jasotako datuak oinarritzat harturik honako tasa hauek kalkula itzazu. Daturen bat falta baduzu bila ezazu www.eustat.net eta www.egailan.es web orrietan

 

Aktibotasun tasa

Aktibotasun tasa zehatza

Erkidegoa

Lurraldea

Herria

Espainiar estatua

Europar batasuna

Bi herrialderen arteko konparaketa egin ezazu. www.egailan.es(Europa/estatistika) web orrira jo eta, bertan, Europa eta Euskal Autonomia Erkidegoko estatistiketan herri hauen aktibotasun tasak konpara itzazu:
Italia
Danimarka
Espainia
Grezia
Nafarroa
Euskal Erkidegoa
Alemania
Frantzia
Osatutako taulak inprima itzazu. Garapena eta aktibotasun tasaren arteko erlaziorik ikusten al duzu? Ea beste kontinenteetako herrialdeen aktibotasun tasak bilatzen dituzun interneten. Lortzen badituzu konpara itzazu Europakoekin eta konklusioak atera.