EBALUAZIOA
 1. Zeintzuk dira dirugaiaren baldintzak bere funtzioa ongi bete dezan? erantzuna
 2. Diruaren funtzioak azal itzazu adibide bana jarriaz. erantzuna
 3. Gaur egungo diruaren balioa urrean oinarritzen al da? Ezezkoa bada zertan? erantzuna
 4. Zer dira dibisak? Nola aldatzen da beraien balioa merkatuan? erantzuna
 5. Moneta eskaintzaren atal desberdinak azal itzazu. Ba al dago erlaziorik moneta eskaintza eta inflazioaren artean? erantzuna
 6. Zer da gordailua? erantzuna
 7. Nola lortzen dituzte bankuek bere mozkinak? erantzuna
 8. Zer da interes tasa? Momentu honetan zenbaten dago EBZren interes tasa? erantzuna
 9. Zer da banku transakzioa? Jar ezazu adibide bat. Gaur egun nola egin daiteke transferentzia bat? Zerbait ordaindu behar al da? erantzuna
 10. Zein mailegu mota ezagutzen duzu? Beraien desberdintasunak azal itzazu. erantzuna
 11. Zein abantaila ditu pentsio planak? erantzuna
 12. Bankuek kutxa koefiziente bat izatera behartuta daude. Nork behartzen ditu eta zein helbururekin? erantzuna
 13. Zer da eurogunea? Bertan dauden estatuen zerrenda egin ezazu. erantzuna
 14. Europar Banku Zentralaren (EBZ) funtzioak azal itzazu. erantzuna
 15. EBZk interes tasa aldatzen badu zein ondorio dauka ekonomian? erantzuna
 16. Zeintzuk osatzen dute eskaintza eta eskaria burtsan erantzuna
 17. Inbertsore txikia izango bazina, non ipiniko zenuke zure kapitala? Errenta finko ala aldagarrian? Eta zergatik? erantzuna
 18. Enpresa bateko erabakietan parte hartu nahi baduzu, akzioak ala obligazioak erosi behar dituzu? Arrazoitu zeure erantzuna. erantzuna
 19. Zer da inflazioa? Patataren prezioa igotzen bada, inflazioa dagoela uste al duzu? erantzuna
 20. Eskariaren inflazioa azal ezazu. Zein desberdintasun dago monetarista eta keynesiarren artean inflazioa azaltzerakoan? erantzuna
 21. Herrialde batean langabezia handia bada eta moneta masa asko igotzen bada, inflaziorik egongo al da? Nola erantzungo liokete galdera honi monetaristek? Eta keynesarrek? erantzuna
 22. Kostuen inflazioa azal ezazu. Jar itzazu bi adibide bata lehengaiekin eta bestea lanarekin. erantzuna
 23. Zer da egiturazko inflazioa? erantzuna
 24. Nola eragingo die inflazioak inbertsoreei? Eta kontsumitzaileei? erantzuna
 25. Oro har nola eragiten die inflazioak enpresei? erantzuna
 26. Zein talde sozial kaltetzen ditu inflazioak? erantzuna
 27. Nork atera dezake onurarik inflazioaren ondorioz? erantzuna
 28. Nola kalkulatzen du inflazioa Espainiar Estatuak? erantzuna