1. EKONOMIA ETA GIZARTEA

1. Baliabideak eta harremanak
2. Ekoizpen faktoreak
3. Aukera kostua
4. Sektore ekonomikoak

2. MERKATUA

1. Sistema ekonomikoak
2. Eskaintza-eskaria

3. Merkatu ereduak
4. Enpresa

3. LAN MERKATUA

1. Biztanleria aktiboa eta pasiboa
2. Aktibotasun tasa orokorra eta zehatza
3. Langabezia eta okupazio tasak
4. Enpleguaren aldeko politikak

4. FINANTZA SISTEMA

1. Finantza bitartekariak
2. Bankuen zeregina
3. Europar Banku Zentrala
4. Burtsa
5. Inflazioa

5. NAZIOARTEKO MERKATARITZA

1. Abantaila absolutu eta erlatiboaren teoria
2. Pasaiako portua
3.
Nazioarteko merkataritzaren oztopoak
4. Nazioarteko erakundeak

5. Ordainketa Balantza

6. Globalizazioa

6. SEKTORE PUBLIKOA

1. Estatua
2. Administrazioak
3. Zergak
4. Makroekonomia